پرداخت آنلاین

جهت پرداخت هزینه ها می توانید از طریق روش های زیر اقدام نمایید:

1- تکمیل فرم درگاه پرداخت آنلاین در همین صفحه.

2- انجام کارت به کارت به مقصد کارت بانکی به شماره 5022291070107667 به نام هادی حبیبی.

3- پرداخت به شماره حساب 3908/8000/12954065/1 مربوط به کارت فوق الذکر.

 

فرم پرداخت

اطلاعات خود را با دقت وارد کنید